See us on


Конни каляски Coyaltix

конни колесници, конски брички, брички с коне

Уважаеми господа, произвеждаме конни каляски (спортни, венчални и за различни случаи), лампи, сбруя, седла и елементи за снабдяване на конюшня (прегради за коне).

             American     Marathon

        Wagonette            Spyder

               Victoria                  Landau

       Jagdwagen                    Mini

          Harness                 Lamps

                                                             

                                         контакт e-mail: info@coyaltix.com